Linux simple fax printer server mini-HOWTO

Autor: Erez Strauss,
[email protected]
v1.0, 8 Listopad 1997
Wersja polska: Grzegorz Ciepłucha
v1.0, 19 stycznia 1999


Dokument ten opisuje w szczegółach jedną z prostszych dróg uruchomienia serwera fax-owego na Linuksie.
Został napisany w standardzie ISO-8859-2.
Oryginał tego dokumentu znajduje się pod adresem

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.html


Żadnych usprawiedliwień. Komentarze zawsze mile widziane. Dokument ten opisuje w szczegółach

jedną z prostszych dróg uruchomienia serwera fax-owego na Linuksie. Fax jest dostępny

dla użytkowników lokalnego host-a i użytkowników sieciowych.

1. Wprowadzenie.

2. Pytania i odpowiedzi.

3. Najnowsza wersja, Kontakt z autorem.


1. Wprowadzenie.

Do uruchomienia działającego drukarko/fax-u na linuksie powinieneś mieć trochę oprogramowania

i fax modem.

Oprogramowanie drukujące będzie używać oprogramowania fax-owego jako filtru drukującego.

Efax będzie szukał numeru fax-u w zadaniach do drukowania i będzie wysyłał fax. Efax jest to

program napisany przez Ed-s Casas-a .

Dalsza część dokumentu zbudowana jest jako Q&A. (pytanie i odpowiedź).


2. Pytania i odpowiedzi.


2.1. Co to jest fax print server ?

Fax print server jest ustawieniem kilku programów: efax, i serwera druku w taki sposób, że

wysyłanie fax-u z komputera jest jak wysyłanie zadania drukowania do drukarki.


2.2. Jak to ustawić ?

Ustawienia efax-u jako fax print server-a zawiera kilka problemów na które napotkałem się

w czasie pracy. Zdecydowałem się aby zebrać wszystkie mądrości na ten temat w tym małym

mini-HOWTO, komentarze są mile widziane można je wysyłać pod adres .

Opisuję tu problemy, rozwiązania i wszystkie instrukcje w krótkich krokach:


2.2.1 Oprogramowanie efax.

Upewnij się, że posiadasz pakiet efax-a.

W systemie opartym na RPM-ach użyj komendy ‚rpm -qv efax’.

Możesz pobrać źródła efax-a w formacie tar.gz z sunsite-u:

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/serialcomm/fax/efax08a.tar.gz lub

binarny pakiet rpm:

ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-4.2/i386/RedHat/RPMS/efax-0.8a-3.i386.rpm


2.2.2. Wpis printcap.

W dokumentacji efax-a pominięto : na końcu wpisu printcap.

Rozwiązanie: Dodaj natępujący wpis w /etc/printcap:

	fax:\

		:lp=/dev/null:\

		:sd=/var/spool/fax:\

		:if=/usr/bin/faxlpr:


2.2.3. Komenda fax-u.

Użyj twardego linku i symblicznego do komendy fax-u.

Wydaj komendę:

		 ln /usr/bin/fax /usr/bin/faxlpr


2.2.4. Plik /usr/bin/fax .

Zmodyfikuj plik /usr/bin/fax odpwiednio do swoich ustawień:

Wybierz prawidłową klasę modemu (Fax Class) dla twojego modemu:

		CLASS=2.0

Ustaw pole FROM=”twój numer telefonu”

		NAME="Twoje Imię"

Dodaj linię konwertującą międzynarodowe numery telefoniczne na lokalne, na przykład

Izrael powinien użyć:

		TELCVT='sed -e s/+972/0/ -e s/+/00/' # Israel

Pojawia się problem w pliku w linii 586, zastąp cfile=… następującymi dwoma liniami:

		cfile=`/usr/bin/tail -1 lock`

		cfile=`cat $cfile`

w liniach 586,587 nie powinno być znaków ‚-‚ linie te to:

		0) echo "$l" | mail -s "fax to $num succeeded" [email protected]$host ;;

		*) echo "$l" | mail -s "fax to $num failed  " [email protected]$host ;;


2.2.5. Katalog /var/spool/fax .

Stworz katalog /var/spool/fax

		mkdir /var/spool/fax

		chmod 777 /var/spool/fax


2.2.6. Plik blokujący (lock file).

Lock file (/var/spool/fax/lock) jest tworzony ze złymi prawami, użyj poniższej komendy

aby to naprawić:

		touch /var/spool/fax/lock ; chmod 644 /var/spool/fax/lock


2.2.7. Specjalny plik /dev/modem

Program efax oczekuje prawdziwego urządzenia plikowego pod /dev/modem i nie będzie

pracował z symblicznym linkiem, także stwórz urządzenie plikowe z taką samą liczbą główną

i liczbą poboczną jak /dev/cua? które jest podłączone do modemu. Plik powinien mieć prawa

rw-rw-rw aby każdu użytkownik mogł używać fax-u.

		ls -lL /dev/modem

	    rm /dev/modem

	    mknod /dev/modem c Mj Mi

	    chmod 666 /dev/modem

Mj jest 5, i Mi jest 64 dla cua0, 65 dla cua1 i tak dalej. Na przykłas (dla cua1):

		mknod /dev/modem c 5 65


2.2.8. Katalog /var/lock.

zmień tryb katalogu /var/lock

		chmod 1777 /var/lock


2.3. Jak używać tego na serwerze ?

Powinieneś używać fax printer wykorzystując opcję -P i -J z numerem fax-u.

Użyj jednej z poniższych komend lpr:

		lpr -Pfax -J [file-names]

	    any command | lpr -Pfax -J


2.4. Gdzie mogę określić numer fax-u docelowego ?

Po opcji -J


2.5. Jak używać tego z innych Unix-ów na sieci ?

Dodaj następujący wpis w pliku /etc/printcap na klientach linux-owych, utwórz katalog

spool, i tak dalej …

   fax:\

        :sd=/var/spool/fax:\

        :mx#0:\

        :sh:\

        :rm=host.domain:\

        :rp=fax:

dodaj nazwy host-ow klientów do /etc/hosts.lpd na serwerze fax-owym.

Używaj tego jak było opisane wcześniej.

Uwaga:

Nagłówek który efax dodaje do fax-ów nie może być wykonywany przez użytkownika który wysła fax.

(może zostać zaktualizowany).


2.6. Caldera, użytkownicy LPR-u

Program zarządzający LPR-em używa innych metod do posługiwania się plikami kontrolnymi.

Podziękowania dla Luca Montecchiani , który znalazł problem i rozwiązanie.

Masz tutaj aktualizację do pliku /usr/bin/fax. Następujące linie zastąp dwoma

prostymi liniami cfile=.. w liniach 586,587

	 # Modyfikacja do pracy z pakietem LPRng

	 # Luca Montecchiani (08/11/97 [email protected])

	 if [ !-z "$CONTROL_FILE" ]

	   then

    	 cfile=`cat tail -1 lock`

	     cfile=`cat $cfile`

	   else

	     cfile=$CONTROL_FILE

	 fi


3. Najnowsza wersja, Kontakt z autorem.

Najnowsza wersja tego pliku dostępna jest przez WWW pod adresami:

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.sgml

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.html

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.txt

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.info

Możesz kontaktować się ze mną

Erez Strauss

[email protected]

http://www.newplaces.com/linux/

http://www.newplaces.com/

Phone: +972 52 739737

Fax: +972 9 954 3034

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.