JAZ-drive mini-HOWTO
Autor: Bob Willmot,
[email protected]
v1.60, 04 czerwca 1997
Wersja polska: Grzegorz Ciepłucha
v1.0, 17 stycznia 1999


Poniższe HOWTO odkrywa konfigurowanie, użytkowanie napędu Iomega Jaz pod Linux-em i oprogramowanie narzędziowe osiągalne dla tego napędu.

[ 6 Styczeń 1998 Linux Jaz-drive mini-HOWTO nie będzie już prowadzone przez autora. Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem Jaz-drive mini-HOWTO, skontaktuj się ze mną pod adresem. ]

Został napisany w standardzie ISO-8859-2.Oryginał tego dokumentu znajduje się pod adresem
http://www.cnct.com/~bwillmot/jaztool/


1. Wprowadzenie.

2. Dyski Jaz-a.

2.1. Jaz host adapter.

3. Konfiguracja kernela dla napędu Jaz.

4. Identyfikacja napędu w czasie startu systemu.

4.2. Fdisk, mke2fs, mount, etc.

4.2.1. Dysk z dosowym systemem plików.

4.2.2. Przeformatowanie dysku na native Linux.

4.2.3. The Jaz Tools disk.

5. Jaztools.

6. FAQ.

7. Więcej aktualnych informacji.


1. Wprowadzenie

Napęd Iomega Jaz jest przenośnym napędem którego dyski osiągają pojemność 1021 megabajtów.

Obecnie jest on dostępny w wersji wewnętrznej i zewnętrznej SCSI. Iomega planuje wypuścić

wewnętrzną wersję IDE.

Dokument ten opisuje jak używać napędu Jaz z Linuxem. Przy wersji SCSI, ważną informacją dla Ciebie jest przeczytanie SCSI HOWTO Drew Eckhardt-a.

http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/SCSI-HOWTO

Chciałbym podziękować niżej wymienionym ludziom za ich wkład i informacje od nich.

* Grant Gunther, [email protected]

* Tom Poindexter, [email protected]

* Todd Woods, [email protected]

* Richard B. Melrose, [email protected]

* Phil Howard, [email protected]

* Rick Niess, [email protected]

Jeżeli masz jakiekolwiek wskazówki/sugestie/poprawki prześlij je do:

Bob Willmot, [email protected]


2. Dyski Jaz-a

Dyski Jaz-a przypominają ułożone trzy dyskietki 3.5″ które przechowują 1GB danych.

Napęd posiada zmotoryzowany mechanizm, który może wysuwać dysk poprzez naciśnięcie

przycisku na napędzie lub poprzez oprogramowanie (zobacz poniższe informacje na temat

linuxowego oprogramowania narzędziowego dla Jaz-a)


2.1. Jaz host adapter

Iomega wyprodukowała SCSI host adapter pod nazwą Jaz Jet.

Aktualnie osiągalne są dwie wersje kontrolera, oparte na dwóch różnych układach SCSI.

Jeden oparty jest na Adaptec-u 7800 z rodziny sterowników i jest kompatybilny z

2930/2940. Linux 2.0 wspomaga ten kontroler sterownikiem aic7xxx. (sterownik ten był

wprowadzony w wersji 1.3.? kernel-a).

Inne kontrolery oparte są na Advanced Systems chipset. W czasie startowania systemu

zgłaszają się jako

Jaz Jet PCI SCSI adapter Copyright Advanced Systems 1996

Compile the kernel with the CONFIG_SCSI_ADVANSYS variable set.


3. Konfiguracja kernela dla napędu Jaz

Aby używać napędu Jaz z linux-em, musisz mieć skonfigurowany kernel z obsługą twojego

kontrolera SCSI.

Informacje jak to zrobić możesz znaleźć w pliku /usr/src/linux/README, lub w katalogu

/usr/src/linux/Documentation/ dla kernel-ów 2.x

Również sprawdź Kernel-HOWTO Brian-a Ward-a

http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Kernel-HOWTO


4. Identyfikacja napędu w czasie startu systemu.

Kiedy twój system wystartuje powinien wyświetlić informacje o twoim kontrolerze i

wszystkich dysków podłączonych do napędu.

Informacje wyświetlane w czasie startu systemu będą zależne od twojego kontrolera i

będą zapisane w pliku /var/log/messages (lub /var/adm/messages). Możesz również ponownie

wyświetlić te informacje wydając komendę ze znaku zachęty dmesg.

Tutaj są informacje startowe z kernela 2.0.10 z kontrolerem Adaptec 2940:

 aic7xxx: BurstLen = 8 DWDs, Latency Timer = 64 PCLKS

  aic7xxx: AHA-2940 Ultra Rev B.

  aic7xxx: devconfig = 0x580.

  aic7xxx: Reading SEEPROM...done.

  aic7xxx: Extended translation enabled.

  aic7xxx: Using 16 SCB's after checking for SCB memory.

  AHA-2940 Ultra (PCI-bus):

    irq 11

    bus release time 40 bclks

    data fifo threshold 100%

    SCSI CHANNEL A:

      scsi id 7

      scsi selection timeout 256 ms

      scsi bus reset at power-on enabled

      scsi bus parity enabled

      scsi bus termination (low byte) enabled

  aic7xxx: Downloading sequencer code...done.

  aic7xxx: Resetting the SCSI bus...done.

  scsi0 : Adaptec AHA274x/284x/294x (EISA/VLB/PCI-Fast SCSI) 3.2/3.1/3.0

  scsi : 1 host.

  aic7xxx: Scanning channel A for devices.

  aic7xxx: Target 4, channel A, now synchronous at 10.0MHz, offset(0xf).

   Vendor: iomega  Model: jaz 1GB      Rev: G.60

   Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02

  Detected scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 4, lun 0

  scsi : detected 1 SCSI disk total.

  SCSI device sda: hdwr sector= 512 bytes. Sectors= 2091050 [1021 MB] [1.0 GB]

  sda: Write Protect is off

Z powyższego log-u wynika, że urządzenie scsi nazywa się (sda, sdb, etc).

Będziesz potrzebował tego aby dostać się później do dysku.

Jeżeli te linie nie ukazują się oznacza to że coś jest niedokonfigurowane w twoim sprzęcie

lub kernelu.

Jeżeli linia scsi0: nie pokazuje się oznacza to że nie masz poprawnie skonfigurowanego

kontrolera lub sterownika. Niektóre sterowniki będą wskazywać co jest źle. Jeżeli twój napęd

nie zostanie wykryty, prawdopodobnie masz problemy z kablem. Jeżeli nazwa napędu nie jest

przypisana, prawdopodobnie zapomniałeś włączyć wsparcie dla dysków SCSI w czasie konfiguracji

kernela.

Sprawdź plik README w katalogu drivers/scsi i SCSI HOWTO aby poszukać wskazówek jak pozbyć się

błędów.


4.2. Fdisk, mke2fs, mount, etc.

Teraz kiedy znasz nazwę napędu Jaz, już jesteś w domu 🙂 Możesz operować teraz dyskiem jak

normalnym twardym dyskiem używając komend, fdisk, mke2fs, mount etc.

Zajrzyj do instrukcji obsługi tych programów.


4.2.1. Dysk z dosowym systemem plików

Producent dysków dla Iomeg-i zakłada pojedynczą partycję (z nieznanych przyczyn używają oni

czwartej partycji).

Możesz podmontować ten dysk używając komend

mkdir /jaz

mount -t msdos /dev/sda4 /jaz

lub gdy używasz kernela 2.0 i masz skompilowany kernel z obsługa partycji Win95 VFAT

możesz podmontować go w ten sposób

mkdir /jaz

mount -t vfat /dev/sda4 /jaz

(pozwoli Ci to na używanie długich nazw plików)

Pliki z dysku będą znajdować się w katalogu /jaz. W czasie kiedy dysk jest podmontowany

nie będziesz w stanie go wyciągnąć z napędu.

Aby odmontować napęd musisz wydać komendę:

umount /dev/sda4

W czasie kiedy utworzyłeś mount point /jaz – nie potrzebujesz tworzyć go ponownie,

(upewnij się, że nie jesteś w katalogu /jaz w czasie odmontowania dysku)


4.2.2. Przeformatowanie dysku na native Linux

Jeżeli potrzebujesz skasować dysk Jaz-a i zrobić na nim linux-owy (ext2) system plików,

powinieneś użyć fdisk-a na całym dysku:

fdisk /dev/sda

i usunąć wszystkie istniejące partycje (komenda d). Następnie utworzyć nową partycję komendą

n, utworzyć podstawową partycję (primary) numer 1, użyć w aby zapisać tablicę partycji na dysku i wyjść komenda q

Formatowanie partycji

mke2fs /dev/sda1

(1 to numer jaki nadałeś partycji fdisk-iem). Teraz możesz podmontować dysk:

mount -t ext2 /dev/sda1 /jaz

(używając poprzednio utworzonego mount point-a)


4.2.3. The Jaz Tools disk

Jeżeli chcesz używać dysku który dostałeś z Jaz-em, musisz wykonać dodatkową pracę.

Dysk który jest dostarczany jest zabezpieczony przed zapisem.

Są dwie możliwości: możesz odblokować dysk pod DOS-em lub Windows-em programem „reclaime.exe”

(lub poprzez instalację narzędzi z programu instalacyjnego) lub możesz odblokować dysk używając

mojego programu narzędziowego (zajrzyj do sekcji 5) z linii komend

jaztool /dev/sda rw

(dostosuj /dev/sda do twoich ustawień kontrolera) i kiedy zostaniesz zapytany o hasło wprowadź

APlaceForYourStuff


5. Jaztools

Rodzimy program pod linux-a wspomagający specjalne funkcje Iomeg-i

(zawiera oprogramowanie kontrolujące wysuwanie dysku i zabezpieczanie przed zapisem)

dostępny jest pod

http://www.cnct.com/~bwillmot/jaztool/

Powinna być tam niebawem nowa wersja narzędzi dla jaz-a zawierająca interfejs GUI i

wspomagająca skanowanie napędu, automatyczne montowanie i odmontowanie dysków


6. FAQ

6.1. Mogę tylko podmontować narzędziowy dysk jaz-a w trybie do odczytu

Dysk narzędziowy zabezpieczony jest fabrycznie z trybie do odczytu. Aby odblokować go

trzeba uruchomić pod DOS-em lub Windows-em program „reclaim.exe” lub użyć programu napisanego

pod linux-a jaztools (zobacz sekcje 5) z linii komend

jaztool /dev/sda rw

(dostosuj /dev/sda do twoich ustawień kontrolera) i kiedy zostaniesz zapytany o hasło wprowadź

APlaceForYourStuff

6.2. Jaz blokuje mój system po zatrzymaniu się ?

Mam wrażenie, że jest to związane z oprogramowaniem firmware Jaz-a. Ktokolwiek ma ten sam

problem, niech prześle mi swój Revision. Aby go określić sprawdź programem dmesg linie:

   scsi0: Target 4, channel A, now synchronous at 10.0MHz, offset 15.

   Vendor: iomega  Model: jaz 1GB      Rev: G.60

   Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02

Zdarza się to tylko w określonych okolicznościach i jest bardzo mało prawdopodobne aby

przeciętny użytkownik Linux-a spotkał się z tym. Kiedy napęd Jaz ma podmontowany system

plików, napęd zatrzymuje się i następuje próba odczytania z urządzenia. Wydaje się że linux

próbuje odczytać MBR aby ustabilizować partycje, ale jakoś to zawodzi czasami i zostawia

urządzenie w stanie zajętym (busy). Kernel czyta MBR i proces urządzenia będzie zawodzić i to

może powodować blokadę lub status zajętości (busy). W tym stanie myśli że nadal czyta nawet

gdy nic nie przychodzi z I/O. U mnie zdarzyło się to gdy urządzenie samo czytało MBR.

6.3 Czy mogę wystartować system z napędu Jaz ?

Jaz potrafi wybrać jakikolwiek ID z przedziału 0-6.

Jeżeli Jaz istnieje obok innych dysków SCSI, większość BIOS-ów będzie potrzebowało do

wystartowania aby urządzenie miało mniejszy SCSI id od dysku. Niektóre kontrolery wykrywają

przenośne napędy takie jak Jaz i omijają je.

Jeżeli Jaz istnieje obok dysków IDE, prawie każdy BIOS będzie chciał wystartować system z

pierwszego dysku IDE. Niektóre BIOS-y zezwalają usunąć pierwsze urządzenie IDE z konfiguracji

i przypisać je dla urządzenia SCSI jako boot device (Bios 0x80). Inne mogą wymagać usunięcia

wszystkich urządzeń IDE z konfiguracji, jeszcze inne mogą wymagać fizycznego odłączenia napędów IDE lub wyłączenie interfejsu IDE.

6.4. Dlaczego Iomega używa partycji numer 4 ?

Partycja 4 jest domyślnie używana przez Macintosh-a.

Na Mac-u, pierwsza partycja jest zarezerwowana dla informacji o starcie, druga dla informacji

o systemie, trzecia jest rozszerzeniem zasobów, i czwarta jest rozszerzeniem danych.

W każdym razie, PC-ty i większość innych systemów mogą dogadać się i używać 4 partycji

podczas gdy Mac nie dogada się z niczym innym. Iomega wysyła wszystkie dyski przeformatowane

na partycje 4 aby PC-ty i Mac-i mogły odczytać je, w ten sposób każdy unika wielkiego bólu

głowy jeżeli chodzi o kompatybilność.

6.5. Jak mogę montować dysk w czasie startu systemu ?

Wszystko co musisz zrobić to dodać linie do twojego pliku /etc/fstab.

Na przykład, jeżeli zawsze będziesz miał włożony dosowy dysk w napędzie w czasie startu,

powinieneś dopisać

/dev/sda4 /jaz msdos defaults 0 0

w fstab-ie. W zależności od twojej dystrybucji, skrypty inicjalizujące mogą próbować

uruchomić fsck na partycjach wylistowanych w twoim fstab-ie. Bądź świadomy, że to może

powodować problemy jeżeli zapomnisz włożyć dysku do napędu w czasie startu systemu, lub

jeżeli będziesz miał zły dysk.

Aby wyeliminować te problemy możesz dodać osobną komendę podmontowującą w

/etc/rc.d/rc.locac aby zamontować napęd Jaz. Będzie to rozwiązywało problemy ze standardową

komendą „mount -a” która zabiera miejsce jeżeli nie ma dysku w napędzie.

6.6. Co stanie się jeżeli nie będzie dysku w czasie startu systemu ?

Kernel będzie próbował odczytać tablicę partycji, ale operacja przekroczy oczekiwany czas.

Kiedy zmienisz dyski, dobrym pomysłem jest używanie zawsze fsck aby sprawdzić strukturę

partycji na nowym dysku.

Na niektórych kontrolerach SCSI BIOS będzie próbował odczytać tablicę partycji twojego dysku

w czasie startu systemu. Jeżeli nie możesz wyłączyć tej opcji, będziesz zmuszony zawsze trzymać

dysk w napędzie w czasie startu.

6.7. Jak mogę zrobić startujący dysk Jaz-a ? (uwzględniając, że mój BIOS zezwala na to)

Napęd Jaz robi wspaniałe ERD (Emergency Repair Disk). Zabawna też jest możliwość wrzucenia

nowego systemu linux-a lub wypróbowania go na innej maszynie z Jaz-em.

Możesz użyć poniższej procedury instalacyjnej do twojej ulubionej dystrybucji z

napędem Jaz będącym jedynym napędem w systemie.

Aczkolwiek, jeżeli chcesz przeprowadzić „instalację” z twojego uruchomionego systemu

będziesz miał powodzenie w „tworzeniu” samostartujących systemów na dysku Jaz.

Krok 1 – załóż partycję i stwórz system plików. Prawdopodobnie będziesz potrzebował również

partycji swap, ale jeżeli posiadasz dużo pamięci RAM to może nie. Podmontuj nową partycję jako

/jaz i jakiekolwiek partycje.

Krok 2 – skopiuj wszystkie pliki do /jaz. Upewnij się ze są skopiowane wszystkie pliki z /dev.

Upewnij się, że wszystkie prawa i grupy są zachowane.

Krok 3 – zmodyfikuj pliki na dysku Jaz aby wskazywały że system będzie startowany z Jaz-a.

W szczególności zmień /jaz/etc/fstab aby wszystkie partycje były podmontowywane z Jaz-a. Zmień również /jaz/etc/lilo.conf aby wszystko pasowało.

Krok 4 – są dwie alternatywy:

A: utworzyć obraz kernela na stacji dysków i wykorzystywać „rdev” aby zamontować napęd Jaz-a

jako root. Wystartuj ze stacji dysków kiedy będzie już gotowa i przy pierwszym razie uruchom

lilo aby zrobić startujący MBR na Jaz-ie.

B: możesz również uruchomić lilo z non-Jaz root (nie głównego katalogu Jaz-a) uruchomionego

systemu aby zainstalować startujący MBR na Jaz-ie. Dodaj te linie ( zmień „1” na numer twojej

root partycji i „sda” na nazwę urządzenia Jaz-a) do twojego pliku /jaz/etc/lilo.conf przed

pierwsza definicją systemu:

drive = /dev/sda1

bios = 0x80

Kiedy jesteś już gotowy do zainstalowanie MBR-a na Jaz-ie, uruchom lilo z opcja -r aby zrobić

drzewo /jaz jako /. Komenda wygląda tak:

lilo -r /jaz

Normalnie lilo szuka w biosie numeru urządzenia które będzie wykorzystane w czasie startu systemu. Należy nadpisać to dopóki napęd Jaz nie jest startującym napędem.

Lilo i kernel wyświetli kilka wiadomości o błędzie. Lilo ostrzega ciebie że mogą wystąpić problemy których w tym przypadku nie będzie. Kernel zgłasza problemy związane z /dev/hdc

które powstają w wyniku prób dla urządzeń w których lilo próbuje odkryć kilka rzeczy.

Lilo próbuje utworzyć urządzenie wiążące dla starej liczby głównej/liczby pobocznej kodu dla

„hdc” i kernel rozpoznaje to jako błąd. Błędy te mogą być zignorowane. Obserwuj diody na napędzie aby zobaczyć że zostało zapisane.

W tym momencie twój napęd Jaz powinien móc startować


7. Więcej aktualnych informacji

Najbardziej aktualna wersja tego mini-HOWTO jest dostępna pod:

http://www.cnct.com/~bwillmot/jaztool/

Strony Iomeg-i

http://www.iomega.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.